שכר מינימום בישראל בשקלים

שכר מינימום בישראל

מהו שכר המינימום בישראל? כיצד משפיעים השינויים בשכר המינימום על עובדים ועסקים, ומה כדאי לקחת בחשבון בהעסקת עובדים בשכר מינימום?

 

מה הוא שכר מינימום?

שכר מינימום הוא שכר הברוטו (לפני ניכויים שונים) הנמוך ביותר שניתן להציע לעובדים המועסקים בישראל עבור עבודתם.

שכר המינימום עשוי להשתנות מעת לעת, ונקבע בהתאם לגיל העובד ולאופן ההעסקה שלו בחברה.

 

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987, קובע שלכל אדם יש זכות לקבל מהמעסיק שלו שכר עבודה שאינו נמוך משכר המינימום החודשי, היומי או השעתי הקבוע בישראל (בהתאם לאופי העסקתו).

האחריות לתשלום שכר שאינו נמוך משכר המינימום לעובדים חלה על המעסיק. ארגון שהפר את החוק חשוף לקנסות ולתביעות.

 

מהו שכר המינימום בישראל?

כיום שכר המינימום עומד על 29.12 ₪ לעובדים ששכרם מחושב לפי שעה, 244.62 ₪ לעובדים ששכרם מחושב על בסיס יומי (במשרה מלאה במשך 5 ימי עבודה), 212 ₪ ליום עבור העובדים במשרה מלאה במשך 6 ימים בשבוע, ו-5300 ₪ לחודש עבור עובדים המועסקים במשרה מלאה. 

לעובדים במשרה חלקית חישוב שכר המינימום נעשה בהתאם לחלקיות המשרה.

 

שכר המינימום לנוער מחושב כאחוז משכר המינימום החודשי לבוגרים (5300 ₪), ובהתאם לשכבת הגיל של העובד: בני נוער עד גיל 16 ישתכרו כ-70% משכר המינימום החודשי, עובדים שגילם עד 17 – כ-75% ושכרם של עובדים עד גיל 18 יחושב לפי 83% משכר המינימום החודשי.

 

מהם השינויים הצפויים בשכר המינימום בישראל?

בחודש פברואר 2022 אישרה הממשלה את הצעת החוק הכוללת עדכון שכר המינימום בישראל בחמש פעימות, לאורך השנים הקרובות. כך, כבר ב-1 באפריל 2022 צפוי שכר המינימום בישראל לעלות ב-54 אגורות לשעה – תוספת של 100 ₪ לשכר המינימום החודשי עבור עובדים במשרה מלאה. בהמשך – באפריל 2023, צפויה עליה נוספת שתביא את שכר המינימום החודשי ל-5500 ₪, ובהדרגה ימשיך שכר המינימום לעלות לאורך 2024 ( 5700 ₪) ו-2025 (5800 ₪), עד לדצמבר 2025, בו שכר המינימום החודשי צפוי להגיע ל -6000 ₪, שהם שכר שעתי של 32.9 ₪.

 

איפה אנחנו בהשוואה לעולם?

כיום מיקומה של ישראל בכל הנוגע לשכר המינימום שהיא מציעה לעובדים אינו מזהיר, בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

בעוד שבשנת 2010 ישראל הייתה מדורגת במקום השישי ברשימת 30 מדינות ה-OECD המובילות בתוצר לנפש ויש בהן שכר המינימום, ב-2020 היא ירדה למקום ה-16. בשוויץ לדוגמא, עומד שכר המינימום השעתי על 67 ₪, ובאירלנד וצרפת – 37 ₪ לשעה.

במציאות של היום, כשליש מהעובדים השכירים בישראל (המוערכים בכ-1,200,000 איש) מועסקים בשכר מינימום.

בנוסף, נכון לאוגוסט 2021, שכר המינימום בישראל מהווה 46% מהשכר החודשי הממוצע במשק – 11,300 ₪. 

 

מהם השפעותיו של שינוי בשכר המינימום?

לשינוי בשכר המינימום ישנן השלכות רבות – על העובדים, המעסיקים והמשק כולו.

 

השפעת שינוי שכר המינימום על עובדים

יש הסבורים שעלייה בשכר המינימום תעורר מוטיבציה לעבודה בקרב העובדים. ייתכן שזה נכון, אך חשוב לומר שהשכר אינו הגורם היחיד המשפיע על מוטיבציית העובדים, ולמעשה הוא מהווה רק חלק קטן מהגורמים המשפיעים על רצון העובד להמשיך בתפקידו ולבצעו על הצד הטוב ביותר.

גורמים נוספים המשפיעים על מוטיבציית העובדים הם:

  • תחושת משמעות ואחריות בעבודה – ככל שהעובד יחוש שהוא מבצע עבודה משמעותית יותר ושיש בידיו אחריות, כך תגדל המוטיבציה שלו לעבודה.
  • יחסים עם המנהל – המנהל הישיר ואופן התנהלותו מול העובד משפיעה רבות על המוטיבציה לעבודה. כך, יחסים המבוססים על אמון והערכה, תוך ראיית העובד, צרכיו ורצונותיו, ייצרו מוטיבציה גבוהה יותר לעבודה.
  • שקיפות, פתיחות ואווירה חיובית – אין ספק – ארגונים הפועלים בשקיפות עם עובדיהם, מאמינים ב'דלת פתוחה', מזמינים את העובדים להביע דעה ולשוחח על מה שמפריע להם, משדרים לכל עובד שהוא משמעותי ושיש לו מקום, ויוצרים סביבת עבודה חיובית ומאפשרת.
  • אופק מקצועי – ארגון שמאפשר לעובד ללמוד ולהתפתח בתפקידו הנוכחי וכן להתקדם בין תפקידים בתוך החברה, יעורר מוטיבציה גבוהה יותר בקרב העובד.

 

השפעת שינוי שכר המינימום על עסקים

 העלאת שכר המינימום לעובדים תשפיע בתורה גם על מעסיקים. כשעלות ההעסקה גדלה, החברה עשויה לשקול פיטורי עובדים שהעסקתם הפכה ללא רווחית, או דווקא לקצץ בתקנים ולפטר עובדים אחרים, על מנת לחסוך בעלויות. 

אפשרות אחרת שעומדת בפניי העסק היא לייקר את עלותו הסופית של המוצר או השירות שהיא מספקת ובכך למעשה לגלגל את הגידול בהוצאות אל הצרכן, על מנת לשמר את שורת הרווח.

כשמדובר בעסקים קטנים, השפעת השינויים בשכר המינימום אף גדולה יותר, ועלולה להוביל לקשיים כלכליים ואף לסגירת העסק.

 

מה חשוב לקחת בחשבון בהעסקת עובדים בשכר מינימום?

  • התאמה אישית לכל עובד – שכרם של העובדים מהווה רכיב עיקרי בתנאי ההעסקה שלהם. ארגונים רבים מעסיקים עובדים ברמות שכר ובתנאי העסקה שונים. שימוש במערכת מתקדמת לניהול נוכחות עובדים כדוגמת Day.io היא המפתח לניהול נכון של רכיב השכר לעובדים. כך, Day.io מאפשרת להזין לתוכה את אופן ותנאי ההעסקה הייחודיים לכל עובד – חישוב שכר שעתי או חודשי, משרה מלאה או חלקית, גובה השכר ועוד.
  • מעקב אחר עלויות העובדים – נתוני דיווח הנוכחות של העובדים מתעדכנים באופן שוטף ובזמן אמת במערכת. הדבר מאפשר לעקוב בכל רגע נתון אחר עלויות העובדים.
  • קבלת החלטות מבוססות נתונים – דיווח נוכחות באמצעות Day.io מאפשר למנהל לצפות בזמן אמת בעלויות כוח האדם לארגון, ובעזרת המידע הקיים לחשב באופן פשוט ומדויק הוצאות מול הכנסות, לאמוד את רווחיות החברה ולקבל החלטות מבוססות נתונים.
  • עמידה בדרישות החוק – בחירה במערכת ניהול נוכחות עובדים מתקדמת כדוגמת Day.io תאפשר עדכון אוטומטי של שכר המינימום במערכת בהתאם לשינויים שחלים מעת לעת, תבטיח שהעסק עומד בדרישות החוק בכל הנוגע לשכר המינימום ותמנע עוגמת נפש מצד העובדים והארגון כאחד.