bg orange

רשות החדשנות - המדען הראשי

הפתרון המתאים ביותר לשעון נוכחות מדען ראשי - Day.io

רשות החדשנות (או בשמה הקודם ״המדען הראשי״) מעניקה תקציבים במימון ממשלתי ליזמים ותעשיינים העוסקים בפעילות של מחקר ופיתוח, וזאת לצורך שמירת היתרון התחרותי של התעשייה הישראלית בעולם.
לצורך קבלת מימון מרשות החדשנות יש לעמוד בתנאים רבים, בינהם ניהול נוכחות עובדים על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הרשות.

אי עמידה בתנאים אלו עלולה לגרור פגיעה בכספי המענק הניתנים על ידי הרשות.

חברות אשר מקבלות מימון מרשות החדשנות חייבות לנהל רישום נוכחות דרך מערכת שעות ומשימות ממוחשבת הכוללת את חתימת העובד על דוחות הנוכחות שלו.

תהליך קבלת האישור עלול לקחת זמן ולכן מומלץ להגיע מוכנים עם כל תנאי הרשות עוד לפני קבלת האישור.

מערכת Day.io מאושרת לדיווח שעות על ידי הרשות לחדשנות

דרישות הרשות לחדשנות:

 • דיווח השעות תוך הקצאה למשימות
 • דיווח שעות ומשימות הכולל מיקום
 • דיווח בזמן אמת בתחלתו ובסיומו של כל יום עבודה
 • הסבר לתיקונים ודיווחים בדיעבד
 • חישוב אחוז התעסוקה הישירה מדי חודש בחודשו
 • הנפקת דוחות חודשיים הכוללת את הצהרת העובד וחתימה דיגיטלית.

עם Day.io תימנעו מפסילת הדיווחים והמענקים

Day.io עומדת בסטנדרטים המחמירים ביותר בארץ ובעולם ומאפשרת חווית ניהול עובדים, שעות ומשימות בצורה קלה נוחה וידידותית.

יתרונות בעבודה עם Day.io:

 • אכיפה אוטומטית של נהלי הרשות
 • איתך גם שתצמח - מערכת מותאמת לסטארטאפים ו-Enterprises כאחד
 • מערכת התומכת במגוון שפות ומותאמת לשווקים מקומיים ברחבי העולם, בעלת ממשק ידידותי לעובדים ומנהלים באתר ובאפליקציה
 • ניהול ומעקב אחר פרויקטים פנים וחוץ ארגוניים

איך מנהלים את דיווח שעות הנוכחות מול הרשות לחדשנות?

 • העובדים ידווחו שעות דרך האתר או האפליקציה בתחילת יום העבודה
 • בסוף היום כאשר יחתים יציאה, יופיע לו חלון בו יוצגו כמות השעות שעבד באותו היום
 • על העובד לעדכן את המשימות שביצע במהלך המשמרת ואת משך הזמן שהושקע בכל אחת מהמשימות
 • סך השעות שהעובד מעדכן לכל המשימות יחד לא יעלה על סך השעות שארכה כל המשמרת
 • לאחר שהעובד עדכן את כל המשימות שעליהן עבד במהלך היום, כל המשימות יופיעו בדוח המשימות של העובד

איך נראים דוחות נוכחות לרשות לחדשנות?

דיווחי הכניסה והיציאה לנוכחות נמצאים תחת הטורים "כניסה" ו"יציאה".

בנוסף, שמות המשימות יופיעו ככותרות של טורים בטבלה אשר מפוצלים ל"שוטף" ו"רטרו"

שוטף- דיווח שעודכן באותו היום

רטרו - דיווח שעודכן רטרואקטיבית