bg orange

עלויות וחיוב פרויקטים

תקציבים מותאמים אישית

ניהול משימות לפי מיקום

בעזרת הכלי לניהול זמנים ופרויקטים של Day.io, עובדים פנימיים וחיצוניים מתזמנים את שעותיהם ומשימותיהם בהתאם למיקומם. לכל מיקום אדם האחראי על אישור פעילויות העובדים.

 • הוסיפו משימות זמינות לפי מיקום
 • הקצאת אחראי לכל מיקום
 • האחראי בלבד רשאי לאשר משימות
 • הפקת דוחות פרויקט לפי מיקום

עלויות פרויקט מפורטות

הוסיפו את השירותים המוצעים על ידי החברה שלכם וקבעו את העלות על-פי מיקום, רמת מורכבות והפרשים נוספים. כך תוכלו להעריך בקלות לאן יופנה תקציב הפרויקט, ואת ערכה האמיתי של כל משימה.

 • קבעו את העלות עבור כל שירות
 • עלות קבועה או לפי שעה
 • בחרו את המטבע הרלוונטי לכל פרויקט מתוך מספר מטבעות לאומיים
 • עקבו אחר העלויות של כל פרויקט ופעילות

תקציבים מותאמים אישית

צרו תקציבי פרויקט עם מספר מטבעות לאומיים והעדפות מותאמות אישית.

Day.io היא פלטפורמה המונעת מנתונים - השתמשו בהיסטוריית הנתונים כדי להעריך טוב יותר עלויות עתידיות.

 • תצוגה מרוכזת של פרויקטים ותקציבים
 • תקציבים קבועים וחוזרים
 • הגבלות לפי שעות או עלות
 • התראות בזמן אמת על חריגות זמן ועלויות
 • בחירה מתוך מספר מטבעות לאומיים

תקשורת בזמן אמת

התקשורת בין עובדים פנימיים וחיצוניים, מנהלים, מנהלי פרויקטים ולקוחות מתבצעת באמצעות הודעות והתראות הנשלחות בזמן אמת, החל מדיווחי זמנים ועד לחיוב, כאשר הכל דיגיטלי.

עם Day.io, תוכלו לנטר מקרוב אחר כל פעילות ועם יותר כוח לפעול!

דוחות עלויות ומנויים

גישה למידע מפורט על שעות הפרויקט, עלויות ורווחיות לניהול ביצועים טוב יותר. הפיקו דוחות עלויות המסוננים לפי לקוח, מיקום או שירות, עם נתונים בודדים או לפי קבוצת עובדים.

שלחו את הדוחות ללקוחות שלכם לחתימה באמצעות כלי החתימה האלקטרונית המתקדם שלנו - תואם LGPD.

בזכות אישור הערות בכל עת ודוחות חתומים אלקטרונית, תוכלו לייצא מסמכים בפורמטים שונים ולהפיק חשבוניות ללקוחות באופן דיגיטלי וללא שגיאות.

החל מ-300 שקל לחודש

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים