bg orange

חופשות והיעדרויות בתשלום

מערכת לניהול חופשות בזמן אמת
Employee PTO/Vacation Management
Custom Requests

בקשות חופשה מותאמות אישית

נהלו את חופשות העובדים עם פתרון אוטומטי של זרימת מידע מלא מכל פלטפורמה לאזור הניהול שלכם.

 • קטגוריות חופשה מותאמות אישית
 • יצירת שדות בהתאם לסוג טופס בקשת החופשה
 • חישובים ייחודיים בהתאם לסוג החופשה
 • קביעת הגבלות זמן להוספת קבצים
 • אישורי חופשות ותקשורת באמצעות האפליקציות

בקשות וניהול חופשות מחלה

העובדים שולחים דרך המערכת את בקשות לימי מחלה יחד עם הטפסים הרפואיים הנדרשים.

 • שדות מותאמים אישית
 • הגדרת גבולות לקבצים
 • בדיקת בקשות העובדים בזמן אמת
 • קביעת אופן חישוב השעות
 • תיעוד בקשות מאובטח להבטחת פרטיות וסודיות
https://day.io/wp-content/uploads/2020/07/mobile.svg
Holidays

ניהול וניטור חופשות בזמן אמת

המערכת מאפשרת צפייה ואישור בבקשות חופשה המתקבלות מהעובדים.

 • קבלת אינפורמציה בדוחות דרך כל אחת מהפלטפורמות
 • טפסים דיגיטלים ללא שגיאות וביצוע חישובים ידניים

הוספת קבצים

Day.io מאפשרת לעובדים לצרף קבצים לטפסי בקשת החופשה שלהם לאישור ממונה.

 • תקשורת בזמן אמת ללא צורך בניירת
 • הגדרת פורמטים מותרים לקבצים המצורפים כגון PDF, PNG, JPG.
 • הגדרת מגבלות זמן לצירוף הקבצים
 • בדיקת הקבצים המצורפים בפלאפון, בווב או בטאבלט
https://day.io/wp-content/uploads/2020/07/attachments.svg
Approval Flow

תהליכי עבודה לאישור חופשות

הוסיפו עד שלושה אנשים לתהליך אישור הבקשות לחופשה.

 • בחרו אנשים ספציפיים לתהליך האישור
 • יומן אישורים מלא
 • אשרו בקלות בקשות אוטומטיות
 • הגבילו את כמות האישורים החודשיים

התראות בזמן אמת

Day.io מבטיחה שהאנשים הרלוונטים יקבלו התראה לגבי כל טופס בקשה שהוגש.

 • התראות בזמן אמת לגבי בקשות הממתינות לאישור
 • התראות לעובדים לגבי אישור או דחיית הבקשה
 • דוחות מפורטים הזמינים בפורמטים שונים
https://day.io/wp-content/uploads/2020/07/notifications.svg

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים