גישת אג'ייל לניהול פרויקטים

מהם עקרונותיה ויתרונותיה של אג'ייל? ומהן השיטות הקיימות המבוססות על מתודולוגיה זו?   אם אתם מנהלים פרויקט בארגון או ניהלתם...